Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är öppet på lunchrasten för tystläsning och utlåning av böcker. Många elever uppskattar biblioteket som en plats för lugn och ro.

Övrig tid är biblioteket schemalagd med lektioner för skolans olika klasser. Då får eleverna komma och lyssna på högläsning eller få tips på böcker att låna och läsa själv.

Kategorier: