Till innehåll på sidan

Arbetslag

Lite närmare presentation av skolans organisation

På Elinsborgsskolan har förskoleklass, lågstadie (årskurs 1 till 3) och mellanstadie (årskurs 4 till 6).

Utöver detta har förberedelseklass för nyanlända elever.

Vi har också fritidshem och mellanstadieklubb.

Övriga funktioner på skolan är elevhälsoteam, skolmåltid, kansli och vaktmästeri samt skolledning.

 

Organisationen är utformad så att varje enskild elev får bästa möjligheterna till kunskap och lärande.

Kategorier:
Ingress: 
Lite närmare presentation av skolans organisation