Vi har en elev som går i skolan som har en livshotande allergi mot skaldjur.
 
Ingen får äta skaldjur på morgonen innan skolgång eller under skoldagen. 

Allergin är luftburen. Det innebär att eleven reagerar på utandningsluften om man har ätit skaldjur.
Detta gäller i alla miljöer både inne och utomhus.

Det är helt livsavgörande för eleven att detta respekteras av alla i skolan.

Redigering 2017-04-07:

Vi påminner om att inga nötter eller mandlar (inkl jordnötter) får tas med till skolan!
Också detta pg.a risken för allergichocker!

Hälsningar
Skolsköterskan

Denna information på andra språk / This information in other languages
 

Pink
0