Elevhälsovård

 

 

Skolsköterska
Susanne Arnetz Linder  (föräldraledig tillsvidare)

Tel: 08-508 03 800

E-post: elinsborgsskolan@stockholm.se

 

Skolpsykolog
Mia Kallio

Tel: 08-508 03 805 / 076-1203805

E-post: mia.kallio@stockholm.se

Delar sin tid mellan Elinsborgsskolan och Hjulsta grundskola.

Läs mer om skolpsykologens arbete.

 

Kurator
Lisa Hedman

Tel: 076-1291658

Epost: lisa.hedman@stockholm.se

Finns på skolan: olika dagar, delar upp sin tid mellan Elinsborgsskolan ochGullingeskolan.

 

Dela: