Till innehåll på sidan

Elevråd

Vårt elevråd har möten med jämna mellanrum. Dit tar representanterna med sig frågor de har fått via klassrådet i sina klasser.

Möten hålls med jämna mellanrum, c:a 4-5 möten per termin.

Dela:
Kategorier: