Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Här läser du mer om förskoleklass på Elinsborgsskolan.

Välkommen till Elinsborgsskolans förskoleklass

Nu är det snart dags att söka plats i förskoleklass för barn födda 2015!

Förskoleklass är sedan hösten 2018 obligatorisk och på Elinsborgsskolan har vi två förskoleklasser.
I förskoleklass stimuleras varje elevs utveckling och lärande och förbereder eleverna för fortsatt utbildning.
Lärandet är ständigt i fokus och under året i förskoleklass får de lära sig hur det är att gå i skolan med rutiner, regler och nya arbetssätt.

Verksamheten utgår från läroplanen och undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Vi kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande verksamhet och lek. 

På Elinsborgsskolan arbetar pedagogerna medvetet med elevernas språk och kommunikation.
Vi arbetar med Bornholmsmodellen som är en metod för att utveckla den språkliga medvetenheten.

Verksamheten väcker elevernas lust att lära genom att arbeta både med skapande och estetiska uttrycksformer samt matematiska resonemang och uttrycksformer.
Vi arbetar med natur, teknik och samhälle och nyttjar våra fina omgivningar genom uteverksamhet där eleverna får utveckla sitt behov av rörelse genom lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. En gång i veckan har eleverna idrott i vår idrottshall.

Under året i förskoleklass ligger ett stort fokus på trygghet. Eleverna ska bli trygga med varandra i gruppen.

En liten film om oss:
 

Dela: