Till innehåll på sidan

Musikprofilen

Välkomna till Musikprofilen!

 

MÅL OCH SYFTE
För att kunna följa läroplanen när det gäller klassmusicerande och instrumentalspel, har Elinsborgsskolan profilerat sig och satsar lite extra på musikundervisningen i åk fyra, fem och sex.

Under läsåret 20/21 har Elinsborgsskolan också inlett ett samarbete med Kungliga Musikhögskolan under namnet "LibraVoice". Genom satsningen kommer skolans musikundervisning stimuleras och utvecklas ytterligare. Målet är att skolan ska bli certifierad för att än mer befästa den höga kvalitén på undervisningen i musik.

Inom ramen för Musikprofilen får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper inom instrumentalspel, sång, dans och enklare komposition, för att under vårterminen kunna framträda inför publik och framföra sin egen eller andras musik för skolans elever, personal och föräldrar.
Satsningen gör att 2 till 3 lärare/fritidspedagoger, med musik som sitt stora intresse, tillsammans ansvarar för musikundervisningen i dessa klasser.

De kommer också att erbjudas möjlighet att arbeta med modern inspelningsutrustning och multimedieprogram för att kunna presentera och dokumentera sina arbeten.

Syftet är att få eleverna att bli medvetna om att de med dagens digitala teknologi har möjlighet att med enkla medel skapa egen musik och egna musikvideoproduktioner. Vi vill också att eleverna ska förstå lite om vad som ligger bakom den musik de lyssnar på och de musikvideor de ser på tv.

GENOMFÖRANDE
Under höstterminen i åk fem får eleverna lära sig grunderna i keyboard, gitarr, trumset och dans. Varje elev får ca tre lektioner inom varje område.

Under vårterminen bildar vi ensembler i varje grupp och eleverna får välja vilket instrument de vill fördjupa sig i. Även hösterminen i åk sex ägnas till stor del åt ensemblespel i olika former. I åk fyra tränar vi på mer grundläggande färdigheter inom musikämnet såsom sång, rytmik och enklare notläsning.

Under våren får eleverna i åk sex välja utvecklingsområde. Det kan t ex vara att lära sig att skapa en egen "komposition" med hjälp av digitala verktyg, spela i ensemble, fortsätta att utveckla sitt instrumentalspel, eller att arbeta med dans och rörelse och kanske göra en egen koreografi.

Redovisningen sker sedan på Musikprofilens konsert i slutet av terminen. 


Vi som ansvarar för Musikprofilen är:
Peter Olsson, Hector Garces & Anders Enkvist

 

Dela: