Musikprofilen

 

MÅL OCH SYFTE
För att kunna följa läroplanen när det gäller klassmusicerande och instrumentalspel, har Elinsborgsskolan profilerat sig och satsar lite extra på musikundervisningen i åk fem och sex.

Satsningen gör att 3 lärare/fritidspedagoger, med musik som sitt stora intresse, tillsammans ansvarar för musikundervisningen i dessa klasser.

Målet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper inom instrumentalspel, sång, dans och enklare komposition, för att under vårterminen kunna framträda inför publik och framföra sin egen eller andras musik för skolans elever, personal och föräldrar.
De kommer också att erbjudas möjlighet att arbeta med modern inspelningsutrustning och multimedieprogram för att kunna presentera och dokumentera sina arbeten.

Syftet är att få eleverna att bli medvetna om att de med dagens digitala teknologi har möjlighet att med enkla medel skapa egen musik och egna musikvideoproduktioner. Vi vill också att eleverna ska förstå lite om vad som ligger bakom den musik de lyssnar på och de musikvideor de ser på tv.

GENOMFÖRANDE
Under höstterminen i åk fem får eleverna lära sig grunderna i keyboard, gitarr, trumset och dans. Varje elev får ca tre lektioner inom varje område.

Under vårterminen bildar vi ensembler i varje grupp och eleverna får välja vilket instrument de vill fördjupa sig i. Även hösterminen i åk sex ägnas till stor del åt ensemblespel i olika former.

Under våren får eleverna i åk sex välja utvecklingsområde. Det kan t ex vara att lära sig att skapa en egen "komposition" med hjälp av digitala verktyg, spela i ensemble, fortsätta att utveckla sitt instrumentalspel, eller att arbeta med dans och rörelse och kanske göra en egen koreografi.

Redovisningen sker sedan på Musikprofilens konsert i slutet av terminen. Konserten brukar också direktsändas ut i världen via webbapplikationen Bambuser.

 


Vi som ansvarar för Musikprofilen är:
Peter Olsson, Hector Garces & Anders Enkvist

 

Dela:
Kategorier: