Till innehåll på sidan

Nya sidor och nytt uppdrag för elevhälsan

Nu har vi byggt ut informationen kring elevhälsa och anpassat den till elever och deras vårdnadshavare.

Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.

Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Förebygga och underlätta
Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Vi har byggt upp information kring dessa kategorier:

• Hälsa
• Psykisk hälsa
• Trygghet och studiero
• Verksamhet och stöd
• Relationer
• Det här är elevhälsa
 

Dela:
Kategorier: