Om skolan

Elinsborgsskolan har ca 350 elever i årskurserna F-6 uppdelat i två klasser per årskurs.

Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan.
Vi ser mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, spännande arbetsplats för såväl elever som personal.

Skolan har ca 37 olika modersmål representerade bland våra elever vilket möjliggör nära samarbete med modersmålslärare.
Elinsborgsskolan har även en förberedelseklass för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp, LK.
För åk 4 -6 har skolan en musikprofil. De yngre årskurserna 1 och 2 har ett samarbete med kulturskolan.

Skolan har en trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal.

Skolan ligger nära Järvafältet och vi har ett tätt samarbete med Eggebygårds naturskola.
Vårt prioriterade arbetsområden är språkutveckling och kollegialt lärande.

Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola-fritids är väl förankrat.
Även under fritidshemstid är lärandet högt prioriterat.     

Dela:
Kategorier: