Till innehåll på sidan

Om skolan

Elinsborgsskolan är en skola i Tensta som skapar möjligheter för varje elev att utvecklas och nå höga resultat. Vi rustar eleverna inför deras framtida lärande.  

Elinsborgsskolans vision lyder: Elinsborgsskolan ska vara ett självklart skolval i Stockholm – en skola där eleverna utvecklas och rustas inför framtida lärande.
Vi har tillsammans, elever och personal bestämt att respekt ska vara vårt värdegrundsord.
 

Elinsborgsskolan har ca 350 elever i årskurserna F-6 i två klasser per årskurs. Våra elever har olika etnisk och kulturell bakgrund och det bidrar till en stor mångfald på skolan.
Denna mångfald ser vi som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig och spännande arbetsplats för såväl elever som personal.
 

Skolan har ca 37 olika modersmål representerade bland våra elever vilket möjliggör nära samarbete med modersmålslärare.
Elinsborgsskolan har även en förberedelseklass för nyanlända samt en särskild undervisningsgrupp, LK. För eleverna i åk 4–6 har skolan en musikprofil.
Skolan har en trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal.
 

På skolan finns ett välfungerande elevhälsoteam.

Elinsborgsskolan ligger nära Järvafältet och vi har ett tätt samarbete med Eggebygårds naturskola.

Våra prioriterade arbetsområden är språkutveckling och kollegialt lärande.
 

Fritidshemmet och mellanstadieverksamhet är integrerat i skolan och samarbete skola-fritidshem är väl förankrat.
Även under fritidshemstid är lärandet högt prioriterat. Bra raster med mycket rörelse eftersträvas dagligen för skolans alla elever.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen ska genomsyra hela vår verksamhet.

Dela:
Kategorier: