Om skolan

Elinsborgsskolan har ca 330 elever i årskurserna F-6 uppdelat i två klasser per årskurs (utom F som har en klass och olika grupperingar under dagen).

Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan.
Vi ser mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, spännande arbetsplats för såväl elever som personal.
Skolan har ca 35 olika modersmål representerade bland våra elever vilket möjliggör nära samarbete med modersmålslärare.

Elinsborgsskolan har även en förberedelseklass för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp, LK. För åk 5 och 6 har skolan en musikprofil.
De yngre åren har ett samarbete med El Sistema via kulturskolan.

Skolan har en trygg organisation med tydliga  rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Skolan ligger nära Järvafältet och vi har ett tätt samarbete med Eggebygårds naturskola. Vår prioriterade arbetsområden är språkutveckling och kollegialt lärande.

Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola-fritids är väl förankrat.           

Dela:
Kategorier:

Skolledning

Suzanne Heikman Lundberg, rektor
Telefon: 508 03 800
Fax: 508 03 830
E-post: suzanne.heikman@stockholm.se

Terhi Sörensen, bitr. rektor
Telefon: 508 03 802
Fax: 508 03 830
E-post: terhi.sorensen@stockholm.se