Till innehåll på sidan

Ordningsregler

Ordning och arbetsro är allas ansvar.

För att alla ska trivas och känna sig trygga har vi några regler som gäller för alla på Elinsborgsskolan under en skoldag.

Reglerna finns också att ladda ner som en pdf-fil : 

.

Ordningsregler - Elinsborgsskolan

 • Vi bemöter varandra med hänsyn och respekt för att skapa
 • arbetsro, trivsel och trygghet på Elinsborgsskolan.
 • Vi passar tider.
 • Vi hjälps åt att hålla det snyggt och rent i skolan.

Mobiltelefoner:

 1. Eleven lämnar mobilen hemma
 2. Om mobilen tas med till skolan lämnas den till personal på morgonen som förvarar den under skoldagen.
  Återlämnas till eleven efter skoldagens slut. I skoldag inkluderas även fritidshem, men ej mellanstadieklubb.

Skolan ansvarar inte för elevernas mobiltelefoner.

Konsekvenser om elev bryter mot skolans ordningsregler

 1. Personal/undervisande lärare tillrättavisar och samtalar med eleven och meddelar vårdnadshavare vid behov.
 2. Ansvarig pedagog kallar elev och vårdnadshavare tillskolan på möte om eleven trots uppmaning fortsatt bryter mot skolans ordningsregler.
 3. Skolledare kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan om eleven fortsatt bryter mot skolansordningsregler.
 4. Rektor kallar till ytterligare möte om problemet kvarstår. Beslut kring vidare åtgärder fattas.

Vid behov:
Samråd med EHT.
Disciplinära åtgärder kan vidtas utifrån skollag (2010:800).

Skolan ansvarar inte för borttappade/försvunna ägodelar.
Ta därför inte med värdesaker till skolan.

Dela:
Kategorier: