Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Hej!

Mitt namn är Mia och jag arbetar som skolpsykolog på Elinsborgsskolan. Jag finns i skolan onsdag och torsdag varje vecka samt fredag ojämn vecka.

I mitt arbete träffar jag elever, vårdnadshavare och lärare gällande stöd i inlärning och undervisning. Jag kan hjälpa till att utreda t.ex. varför det för dig som elev kan vara svårt att förstå det läraren pratar om, minnas det du läste eller koncentrera dig när du ska arbeta med en uppgift. Det kan handla om att det är svårt med vissa ämnen eller att det känns jobbigt med det mesta i skolan. Tillsammans kan vi i skolan ta reda på hur våra elever ska få det stöd som de behöver i skolarbetet.

En annan viktig uppgift för mig är att ge råd och stöd om hur du som elev kan ta hand om dina känslor och tankar. Vi känner och tänker olika saker. Ibland kan det vara skönt att få prata, särskilt om det är någonting du har funderat över länge eller som gör dig orolig. Då kan du få träffa antingen vår skolkurator eller mig som skolpsykolog.

Som skolpsykolog har jag vid behov också möjlighet att rekommendera elever för vidare utredning eller samtalskontakt t.ex. på en barnläkarmottagning eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Jag informerar dig som vårdnadshavare om jag ska träffa en elev och har även samtal med vårdnadshavare för att vi tillsammans ska kunna hjälpa ditt barn i skolan och hemma. 
När elever och vårdnadshavare har samtal med mig, så gäller tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder i allmänhet att jag utan ditt tillstånd inte får prata med någon utomstående om det du berättar för mig.

Om det finns misstanke om att ett barn under 18 år far illa har jag anmälningsplikt. Det innebär att jag enligt lag är skyldig att anmäla misstanke om missförhållanden för ett barn till socialtjänsten.

Först och främst arbetar jag som skolpsykolog för att du som elev ska känna att det är både möjligt och roligt att lära sig. Jag samarbetar med lärare, elevhälsoteamet och andra i skolpersonalen för att både elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga med skolan. Elever och deras familjer kommer i kontakt med mig genom skolans elevhälsoteam.

Prata gärna med din lärare. Det går också bra att ringa mig vid frågor!

Välkommen!
Mia Kallio
Tfn 08-508 03 805 / 076-1203805

Dela:
Kategorier: