Elevråd

Antal: 1

  • Elevråd

    Vårt elevråd har möten med jämna mellanrum. Dit tar representanterna med sig frågor de har fått via klassrådet i sina klasser.

    Kategorier: