Till innehåll på sidan

Vårdnadshavarinloggning i Skolplattformen

Stockholms skolplattform är den digitala plattformen för lärande, samarbete och dokumentation som togs i drift när skolan startade i augusti.
I denna PDF går det att läsa mer om vad det har för dig som vårdandshavare till elev i Elinsborgssskolan: 

Läs mer på Stockholm stads hemsida.

Läs också brevet från Utbildnignsförvaltningen som skickades hem i samband med skolavslutningen i juni 2018:

 

Dela: