Start

Välkommen till Elinsborgsskolan!

Elinsborgsskolan är en skola med c:a 330 elever i åldern sex till tolv år. Skolan byggdes 1970 och är belägen i norra Tensta i anslutning till Järvafältet. Skolans vision är:

"Elinsborgsskolan ska vara känd i Stockholm som det självklara skolvalet, där eleverna rustas för en framtid i världsklass."

Sommaren 2016

Fritidshemmen är öppna och har sommarverksamhet.
Läs informationen ni har fått från respektive fritidshem.

Öppning och stängning sker på Mellinge fritidshem som vanligt.
Det är också dit ni från måndag 2016-06-13 sjukanmäler barnen på morgonen!
Telnr: 08-508 03 814 Mobil (för SMS):0761203814

För expeditionen anslår vi på dörren vid port A3 exakt vad som gäller för sommaren.
Ni kan alltid ringa  08-508 03 800 eller skicka e-post via denna sida.
Tänk på att svar från oss kan dröja lite då bemanningen på expeditionen är annorlunda jämfört med skolterminer.

Sommarhälsning från skolledningen

Skolans rektor och biträdande rektor skickar en hälsning inför de sista veckorna på terminen innan det blir sommarlov.

Sommarboken

Sommarboken vill inspirera barn till att läsa på sommarlovet.
Skolbiblioteket erbjuder våra elever att låna böcker över sommaren.
När höstterminen börjar får man tillfälle att berätta om vad man läst.

Musikprofil

Profil på skolan: Musik

     

Skolinfo

Nyheter

Studiehjälp

Viktig information!

Vi har en elev som går i skolan som har en livshotande allergi mot skaldjur.
 
Ingen får äta skaldjur på morgonen innan skolgång eller under skoldagen. 

Förskoleklasser

El Sistema

Elinsborgsskolans förskoleklasser samarbetar under läsåret 2015/2016 med Kulturskolan enligt modellen El Sistema.....

Arbetslag