Start

Välkommen till Elinsborgsskolan!

Elinsborgsskolan är en skola med c:a 330 elever i åldern sex till tolv år. Skolan byggdes 1970 och är belägen i norra Tensta i anslutning till Järvafältet. Skolans vision är:

"Elinsborgsskolan ska vara känd i Stockholm som det självklara skolvalet, där eleverna rustas för en framtid i världsklass."

Viktig information!

Vi har en elev som går i skolan som har en livshotande allergi mot skaldjur.
 
Ingen får äta skaldjur på morgonen innan skolgång eller under skoldagen. 

Allergin är luftburen. Det innebär att eleven reagerar på utandningsluften om man har ätit skaldjur.
Detta gäller i alla miljöer både inne och utomhus.

Det är helt livsavgörande för eleven att detta respekteras av alla i skolan.
Hälsningar
Skolsköterska Agneta Karlsson

Denna information på andra språk / This information in other languages
 

Musikprofil

Profil på skolan: Musik

     

Skolinfo

Dags att välja skola

Har du barn som fyller sex år under 2016? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2016 kan du som vårdnadshavare välja skola.
Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.
Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på www.stockholm.se/skolval

Nyheter

Studiehjälp

 


 

 

Förskoleklasser

El Sistema

Elinsborgsskolans förskoleklasser samarbetar under läsåret 2015/2016 med Kulturskolan enligt modellen El Sistema.....

Arbetslag